Zarząd ROD „METALOWIEC” zaprasza wszystkich działkowców

na Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze,

 które odbędzie się w restauracji ELIS

w dniu 3 marca 2019 roku o godzinie 9:00 – pierwszy termin.

W przypadku braku wymaganej ilości osób zebranie odbędzie się o godzinie 9:30 – drugi termin.

Dokumenty do wglądu w dniach 13.02.2019 roku i 20.02.2019 roku w sali 23 na II piętrze budynku MOKiS od godziny 14:00 do godziny 19:00.