Na podstawie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” odbytego w dniu 22 kwietnia 2023 roku, opłaty za 2023 rok wynoszą:

1 ) za 1 m kwadratowy działki 0,84 zł
2 ) składka członkowska PZD  6,00 zł
3 ) opłata wodna–w tym pokrycie strat 0,76 zł
4 ) za wywóz śmieci  44,50 zł
5 ) za zużycie wody  indywidualnie
6 ) na budowę nowej sieci drenażowej 100 zł
   

Przykładowa opłata za typową działkę o powierzchni 300 m2 wyniesie : 

300 x 0,84 + 6,00  + 0,76 + 44,50+ 100,00 + za zużycie wody maksymalnie 176,00 = 579,26 zł

300 x 0,84 + 6,00  + 0,76 + 44,50+ 100,00 + za zużycie wody średnio 24,00 = 427,26 zł

W roku 2022 wynosiła ona 832,75 zł. 

Ostateczny termin wnoszenia opłat lub dopłat ustalono na 30 czerwca 2023 roku

 Poniżej dane do przelewu:

Nr konta:  22 8457 0008 2003 0043 0373 0001
Odbiorca: POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY METALOWIEC
Adres: ul. Działkowa, 44-120 Pyskowice
Tytuł: Opłata za działkę nr XX, Jan Kowalski

gdzie XX to nr Państwa działki, a zamiast Jan Kowalski proszę wpisać swoje dane personalne.

Kwoty za poszczególne działki - ZOBACZ