Zarząd ROD ,,Metalowiec” w Pyskowicach XII Kadencji wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 3.03.2019 roku

   Smolarski Andrzej - prezes

   Matys Janina - zastępca prezesa

   Michalski Zygmunt - sekretarz

   Matuszewska Iwona - skarbnik

   Klonek Jan - członek

Komisja Rewizyjna:

   od 18.07.2021 roku

   Pająk Barbara - przewodniczący

   Balas Elżbieta - członek

   Derdowski Emil - członek

Kontakt   Prezes  

692-071-502