W dniu 23.01.2019 roku o godz. 17:30 odbyło się pierwsze w tym roku, comiesięczne zebranie Zarządu. Także w użyczonej sali MOKiS-u. Wzięło w nim 5 członków Zarządu, przewodnicząca i sekretarz Komisji Rewizyjnej oraz księgowa . W trakcie zebrania :

- Prezes przywitał wszystkich przybyłych i życzył zdrowia i pomyślności oraz owocnej współpracy we wszystkich przedsięwzięciach w tym roku

- księgowa wnioskowała o ustalenie nowej kwoty opłaty inwestycyjnej dla nowych działkowców. W grudniu 2018 roku otrzymaliśmy z OZŚ PZD z Katowic dokumenty OT dotyczące : zadania remontowego „Odtworzenie drenażu w kierunku cieku wodnego ” i zadania inwestycyjnego „Zadaszenie wiaty i instalacja fotowoltaiczna”. Spowodowało to podniesienie wartości majątku naszego ogrodu. Księgowa zaproponowała podniesienie tej opłaty do wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów a mianowicie 360 zł. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę i podjął odpowiednią uchwałę.

- księgowa przedstawiła temat rozliczenia deklaracji PIT za ubiegły rok. Według przepisów ogłoszonych w grudniu od bieżącego roku można je składać tylko elektronicznie. Nasz ogród nie ma takiej możliwości. Szkoda również naszych pieniędzy na uzyskanie odpowiednich certyfikatów i sprzętu. W tej sytuacji podjęto uchwałę o przekazaniu tej sprawy do OFK Delegatury PZD w Gliwicach za odpowiednią opłatą.

- Prezes odczytał pismo w Urzędu Miasta o naprawieniu lampy hybrydowej na skrzyżowaniu ulic Jaśkowicka – Działkowa. Przyczyną jej niedziałania był uszkodzony akumulator. Obecni na zebraniu potwierdzili, że aktualnie lampa świeci w ciągu nocy.

- Komisja Inwentaryzacyjna przedstawiła sprawozdanie ze swoich prac

- ze względu na kończącą się kadencję obecnego Zarządu nie ustalono terminu imprez z okazji Dnia Dziecka ani Festynu Dożynkowego

- Prezes poinformował o otrzymaniu wiadomości o terminie Dnia Działkowca na ogrodzie „Witaminka” – odbędzie się on w dniu 24 sierpnia

- po dyskusji podjęto uchwałę o utrzymaniu strony internetowej i opłaceniu należności za domenę. Postanowiono również uruchomić adres e-mailowy na potrzeby Komisji Rewizyjnej

- księgowa przedstawiła wstępny bilans naszego ogrodu. Ogólnie jest on dodatni, głównie dzięki oszczędnościom z lat ubiegłych, zgromadzonych na lokatach bankowych.

- dyskutowano na temat czekającego nas Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. W dniu 18 stycznia odbyło się szkolenie na ten temat przeprowadzone przez Delegaturę PZD w Gliwicach w sali widowiskowej MOKiS-u. Jesteśmy więc gotowi do zorganizowania Walnego. Po dyskusji ustalono jego termin na 3 marca 2019 roku na godzinę 9:00 w restauracji Elis w Pyskowicach na placu Kopernika. Drugi termin ustalono na godzinę 9:30.

- przeglądano i dyskutowano na temat dokumentów na Walne, otrzymanych na szkoleniu. Zaproponowano :

   - podnieść opłatę na wywóz śmieci do 150 zł

   - podnieść opłatę wodną do 5 zł

   - utrzymać opłatę ogrodową na poziomie 68 gr/m2 działki

   - utrzymać opłatę na świadczenia na poziomie z roku 2018

   - obniżyć wymagany stan konta za zużycie wody dla działki do kwoty 30 zł

Następnie dyskutowano na temat planu pracy na rok 2019 i całą kadencję oraz na temat składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zobowiązano również Prezesa do sprawdzenie w Tonsmeier  Pyskowice i PWiK Gliwice czy są przewidywane podwyżki cen za ich usługi.

- Prezes poinformował o umieszczeniu na stronie internetowej rozliczenia zużycia wody  i zestawienie wywozu śmieci w roku 2018. Można je obejrzeć po wejściu w zakładkę "Opłaty" i otwarciu odpowiedniej podzakładki.

- kolejne zebranie odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 roku o godzinie 17:00 sali MOKiS-u. Zapraszamy zainteresowanych.

Zarząd