W dniu 1.07.2023 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski. Przedstawił sytuację drenaży oraz stan ogrodu.

W czasie zebrania :

- podpisano dokumentację działkową

- poruszano sprawy związane z placem zabaw

- wyrażono zgodę na zakup środków do szamba oraz sprayu przeciw szerszeniom i osom

- dyskutowano na temat drenaży na ogrodzie i trudnościach w znalezieniu firmy która wykona prace według naszego planu

- poinformowano o wpłynięciu do Zarządu pisma w sprawie przeznaczenia części placu działkowego na boisko do koszykówki. Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę. Podjęto w tej sprawie odpowiednią uchwałę.

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania świadczeń członkom Zarządu

- podjęto uchwały w sprawie wykluczenia z członkostwa w PZD byłych właścicieli działek numer 1, 67 i 97

- podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia umów przeniesienia prawa do działek numer 1, 67 i 97 na nowych właścicieli

- podjęto uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowych właścicieli działek numer 1, 67 i 97

Marcin Szlapa