W dniu 9.08.2023 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Pomimo okresu wakacyjnego, wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, omawiając sprawy związane z ogrodem, finansami oraz drenażem.

W trakcie zebrania :

- poruszono temat działek numer 97 i 100 , związane z aktem notarialnym

- Komisja do wybory najładniejszej działki przedstawiła wyniki swojej pracy. W tym roku za najładniejsze uznano działki numer 36, 61 i 44.

- powołano Komisję do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie drenaży na ogrodzie w składzie : prezes, sekretarz, członek Zarządu.

- przedstawiono oferty jakie napłynęły do wykonania pierwszego etapu drenaży. Zebrano 3 oferty z różnych firm. Poniżej zestawienie :

      1) oferta firmy usługowej na cenę 104.447,82 zł

      2) oferta firmy Instal-Franc na cenę 80.408,96 zł

      3) oferta firmy Pro-ag na cenę 103.794,93 zł

- po przeanalizowaniu zawartości ofert i dyskusji Komisja wybrała ofertę numer 2 jako najbardziej korzystną dla Ogrodu.

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania świadczeń członkom Zarządu

Marcin Szlapa