W dniu 27.03.2024 roku odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, składając zebranym życzenia owocnej współpracy w bieżącym roku.

W dalszym ciągu zebrania :

- Prezes przedstawił efekt wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o dofinansowanie. Naszemu ogrodowi przyznano kwotę 65.000 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa w tej sprawie.

- Prezes zreferował temat wykonania drugiego etapu drenaży na ogrodzie. Koszt tych prac zbliża się do kwoty 100.000 zł

- podjęto uchwałę w sprawie terminu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na naszym ogrodzie. Wybrano dzień 21 kwietnia – niedziela, godzina 9:00

- Prezes poinformował o planowanym uruchomieniu instalacji wodociągowej na naszym ogrodzie w dniu 6 kwietnia około godziny 11:00

- podjęto uchwałę w sprawie opłaty inwestycyjnej na 2024 rok dla nowych działkowców 

- podjęto uchwałę w sprawie opłacenia na kolejny rok domeny naszego ogrodu, co umożliwi kontynuowanie działania strony internetowej

Marcin Szlapa