W dniu 6.04.2024 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, przypominając o zbliżającym się Walnym Zebraniu członków PZD naszego ogrodu

W dalszym ciągu zebrania :

- Prezes omawiał sprawę prawidłowego przekazywania ogródków działkowych nowym właścicielom

- postanowiono zdjąć kłódkę z bramy głównej i umożliwić działkowcom wjazd na teren ogrodu

- postanowiono wystąpić do firmy PreZero o przywrócenie kontenerów do segregacji śmieci

Marcin Szlapa