Zebranie Zarządu ROD "METALOWIEC" z dnia 15.06.2024 roku.

W zebraniu wzięli  udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Anna Koziura.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski, omawiając sprawy związane z ogrodem.

W trakcie zebrania :

- Prezes podziękował wszystkim obecnym za pomoc przy organizacji Dnia Dziecka,

- uzupełniono dokumentację związaną z przeniesieniem praw do działek i przyjęciem w poczet członków PZD nowych działkowców,

- podjęto uchwały w sprawie wykluczenia z członkostwa w PZD byłych właścicieli działek numer 43 i 54,

- podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia umów przeniesienia prawa do działek numer 43 i 54 na nowych właścicieli,

- podjęto uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowych właścicieli działek numer 43 i 54,

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia działkowca jako współwłaściciela do działki nr 104,

- podjęto uchwałę odnośnie powołania Komisji do spraw wyboru ofert na remont drenaży,

- podjęto uchwałę dotyczącą powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu

„ Najładniejsza działka ROD Metalowiec 2024 ”,

- poinformowano o dokonaniu przeglądu stanu technicznego urządzeń zabawowych na placu zabaw. Otrzymały one atest ważny do czerwca 2025 roku,

- wyrażono zgodę na zakup niezbędnych narzędzi ogrodowych.

Marcin Szlapa